pomagamy

być razem

 

 

Służymy pomocą!

Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa - także online!

Pomożemy Ci w trudnym momencie Twojego życia, kiedy wydaje Ci się że w Twojej sytuacji nie ma dobrego rozwiązania. Działania psychologa pozwolą na przywrócenie równowagi w Twoim życiu.

Mediacje.
Sprawy rozwodowe i opiekuńcze

Pomożemy Ci ustalić spójną koncepcję strategii związanej z procesem rozwodowym oraz procesami o kontakty z dziećmi/ustalenie opieki naprzemiennej.
Wystąpimy do drugiej strony i podejmiemy próbę pozasądowego zakończenia sporu w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, by zminimalizować wobec dzieci dotkliwe skutki rozstania rodziców.

Psycholog dla firmy

Udzielimy wsparcia psychologicznego pracownikom w Twoim przedsiębiorstwie w przypadku wystąpienia zdarzenia traumatycznego, by zminimalizować skutki psychologiczne wynikające z zespołu stresu pourazowego (PTSD). Otoczymy opieką także rodziny pracowników.

Centrum Wsparcia Family
tel.: 500 779 777
ul. Owocowy Sad 19 lok. 1
05-500 Piaseczno k. Warszawy