Oferta dla firm

Co możemy zrobić dla Twojej firmy?

W ramach Centrum Wsparcia pomożemy Twojemu pracownikowi powrócić do dobrostanu psychicznego po doświadczeniu zdarzenia traumatycznego w pracy, jak i poza nią.

Doświadczenie zdarzenia traumatycznego (wypadek, katastrofa, śmierć bliskiej osoby itp.) w wielu przypadkach skutkuje wystąpieniem zespołu stresu pourazowego (PTSD, post-traumatic stress disorders), czyli czasowych zaburzeń psychicznych związanych z towarzyszącym traumatycznemu zdarzeniu stresem. Również samo współdoświadczenie traumy poprzez kontakt z osobami doświadczającymi wypadku może skutkować wystąpieniem wtórnego zespołu stresu pourazowego (STSD, secondary traumatic stress disorder), z praktycznie takim samym obrazem klinicznym jak w przypadku PTSD.

PTSD/STSD przez jakiś czas praktycznie uniemożliwiają pracownikowi normalne funkcjonowanie, zarówno w najbliższym otoczeniu jak i środowisku pracy. W przypadku wystąpienia PTSD/STSD wskazane jest przeprowadzenie interwencji kryzysowej a następnie otoczenie opieką psychologiczną w celu zminimalizowania wystąpienia przykrych skutków zdarzenia traumatycznego.

W ramach świadczenia wsparcia i pomocy proponujemy przedsiębiorstwom indywidualnie dostosowaną ofertę, zarówno w formie konsultacji doraźnych jak i w ramach abonamentuUdzielamy wsparcia także w miejscu pracy. Wsparcia udziela doświadczony i dyplomowany psycholog.

 

Szczególnie narażeni na wystąpienie PTSD/STSD są:
-pracownicy wojska;
-personel służby zdrowia;
-personel służb ratunkowych;
-personel służb porządkowych i Policja;
-personel transportu (kolej, lotnictwo);
-pracownicy służb społecznych;


Podstawowy zakres naszej działalności w przedsiębiorstwach:
-szybka interwencja kryzysowa (jesteśmy do dyspozycji w ciągu 24 godzin);
-wsparcie powypadkowe dla pracownika;
-wsparcie powypadkowe dla rodziny pracownika;
-ocena zdolności pracownika do pracy pod kątem funkcjonowania psychologicznego;
-diagnoza ewentualnych zaburzeń pod kątem leczenia psychiatrycznego/psychoterapii długoterminowej;

Centrum Wsparcia Family

telefon: +48 500 779 777

email: kontakt@centrumfamily.pl

konsultacje online:

online@centrumfamily.pl

www.fb.com/centrumfamily
www.centrumfamily.pl

ul. Owocowy Sad 19 lok. 1
05-500 Piaseczno k. Warszawy

dojazd autobusami ZTM:
739, L-39 (przystanek Urbanistów)
724 (przystanek Chyliczki)

godziny otwarcia:
poniedziałek-sobota: 900-1900
niedziela: nieczynne