Misja

Pro Bono Familiae

Nasza działalność i oferta indywidualna wyrastają z idei obrony i wsparcia instytucji małżeństwa i rodziny oraz obrony praw i dobra dziecka.

 

Jak było kiedyś?

Na przestrzeni wieków prawa mężczyzn jako ojców swoich dzieci i mężów zmieniały się. ​​​​​Starorzymski pater familias - ojciec rodziny - sprawował nad rodem władzę zwierzchnią. Wobec swoich dzieci miał nawet tzw. prawo życia i śmierci (ius vitae ac necis). We Francji napoleońskiej władza mężowska (puissance maritale) rozciągała się na wszelkie sfery życia kobiety i była praktycznie nieograniczona. Dopiero innowacyjny w skali Europy projekt polskiego prawnika - Karola Lutostańskiego w 1929 r. wprowadzał zasadę bezwzględnego równouprawnienia kobiet i mężczyzn.

 

Jak jest dzisiaj?

Dziś w Polsce równość wobec prawa w sprawach rodzinnych to konstytucyjna fikcja. Na skutek uprzywilejowania wyrównawczego, w sprawach rozwodowych oraz związanych z opieką nad dziećmi orzecznictwo, w przypadku wystąpienia konfliktu, zawsze dyskryminuje jednego z rodziców - zwykle ojca. Poziom dyskryminacji jest rażący, zaledwie w 4% przypadków sąd opiekuńczy wskazuje miejsce zamieszkania dziecka przy ojcu. Dramatem jest, kiedy mężczyzna porzuca rodzinę, a w sytuacji rozstania sam wycofuje się z życia dzieci (de facto nie jest to sytuacja częsta, pomimo lansowanym stereotypom). Jeszcze większy dramat następuje wtedy, gdy mimo realnego pragnienia pozostania w relacji z dziećmi, system prawny oraz drugi rodzic uniemożliwiają tego skutecznie niszcząc więź dziecka z rodzicem.

Orzeczenia sądowe dotyczące opieki ustanawiają rodzica pierwszoplanowego (zwykle matkę) oraz rodzica którego głównym zadaniem jest obowiązek alimentacyjny, a wpływ wychowawczy ograniczony do weekendowych kontaktów (tzw. ojciec mcdonaldowy). Co gorsze, egzekucja zasądzonych kontaktów to fikcja (podczas gdy egzekucja alimentów następuje natychmiastowo), co sprzyja wystąpieniu tzw. alienacji rodzicielskiej (parental alienation, PA), skutkujących szeregiem zaburzeń rozwojowych na gruncie psychicznym i społecznym u dziecka. Rodzic alienujący pozostaje praktycznie bezkarny.

W Polsce do dziś sądy wydają orzeczenia na podstawie Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (KRO) skodyfikowanego... w 1964 roku!

 

Co można zrobić?

Przede wszystkim decyzji o rozwodzie nie należy podejmować pochopnie. Jeżeli jednak małżonkowie (rodzice) nie widzą szans na dalsze istnienie małżeństwa, należy minimalizować niszczące skutki rozwodu. Rozstanie rodziców to dla dziecka zawsze największa krzywda, dlatego pomożemy Ci podjąć działania zmierzające do ochrony dobra dziecka. Poza tym długotrwała batalia sądowa wpływa na destrukcję osobowości, rozstrój zdrowia i... stan portfela. Proponujemy stosowanie rozwiązań pozasądowych, ale wymagają one od rodziców dojrzałości i woli współpracy. Przeprowadzimy mediacje, a studząc emocje rodziców pomożemy wypracować wspólną koncepcję wychowawczą. Pamiętajmy, że dziecko kocha i potrzebuje rodziców. Dobro dziecka to mama i tata!

Po drugie, należy działać by zmienić prawo. Uważamy, że obowiązujące prawo w wielu przypadkach krzywdzi dzieci i rodziców; uważamy, że często najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie pieczy naprzemiennnej i właśnie taki rodzaj pieczy powinien być proponowany jako optymalny, dlatego wspieramy wszelkie organizacje społeczne i stowarzyszenia, którym przyświecają te same idee.

 

Jak działać?

Trzeba być czujnym. Istnieje wiele symptomów, często niezauważanych czy bagatelizowanych, wskazujących na to że druga strona przygotowuje się do batalii sądowej o rozwód/opiekę nad dziećmi. Sygnałem ostrzegawczym dla Ciebie może być to, że współmałżonek gromadzi faktury za zakupy, zaczyna zatajać dochody czy po prostu stał się bardziej kłótliwy niż zawsze. Otrzymanie pozwu rozwodowego paraliżuje i często okazuje się, że pod ciężarem (często wyimaginowanych) zarzutów i żądań w pozwie człowiek staje się bezsilny i doznaje załamania. Jesteśmy po to, by wspierać Cię w tym trudnym dla Ciebie czasie, podnieść Cię na duchu i pomóc Ci w podjęciu racjonalnych działań. 

 

#CoDrugiWeekend

W ramach działalności społecznej objęliśmy patronat nad akcją #CoDrugiWeekend, w której poprzez publikację typowych orzeczeń sądów rodzinnych w zakresie opieki nad dzieckiem pragniemy wpłynąć na wzrost świadomości społecznej w zakresie problemu alienacji rodzicielskiej. Poprzez przyporządkowanie orzeczeń sądów do konkretnych osób pragniemy wskazać, że przemoc alienacji rodzicielskiej nie jest bezimienna czy anonimowa i nie dotyczy abstrakcyjnego pojęcia "ojciec" czy "matka", ale konkretnych osób, często naszych sąsiadów czy współpracowników. Więcej na temat akcji #CoDrugiWeekend na www.codrugiweekend.pl.

 

Organizacje społeczne i stowarzyszenia które chciałyby z nami współpracować, a także wspierać akcję #CoDrugiWeekend zachęcamy do kontaktu info@centrumfamily.pl.

 
 

Centrum Wsparcia Family

telefon: +48 500 779 777

email: kontakt@centrumfamily.pl

konsultacje online:

online@centrumfamily.pl

www.fb.com/centrumfamily
www.centrumfamily.pl

ul. Owocowy Sad 19 lok. 1
05-500 Piaseczno k. Warszawy

dojazd autobusami ZTM:
739, L-39 (przystanek Urbanistów)
724 (przystanek Chyliczki)

godziny otwarcia:
poniedziałek-sobota: 900-1900
niedziela: nieczynne